მთავარი > მენეჯმენტი
მენეჯმენტი

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც ყავს სამი მოადგილე, მათ შორის პირველი მოადგილე - საზღვაო მიმართულებით და ორი მოადგილე, რომელთაგან ერთი კურირებს იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობებს, ხოლო მეორე სააგენტოს ადმინისტრაციულ მიმართულებას.