მისია

“ჩვენი მისია საქართველოს უსაფრთხო, გონივრული და მდგრადი საზღვაო კურსის ჩამოყალიბებაში მდგომარეობს.”

ხედვა

„უსაფრთხო ნაოსნობის, ციფრული, ხარისხზე ორიენტირებული მომსახურეობების უზრუნველყოფითა და ინოვაციური პროექტების განხორციელებით, ვქმნით შესაძლებლობებს საქართველოსთვის, ჩამოყალიბდეს შავი ზღვის რეგიონში, როგორც მოწინავე საზღვაო ქვეყანა.“