მთავარი > > 2022 წელი
2022 წელი

2022 წელი

 

Circular N1/FSI  FSI TARGETS FOR 2022-2023

Circular N2/FSI The International Goal-based Ship Construction Standards for Bulk Carriers and Oil Tankers

Circular N3/FSI შიდა ნაოსნობაში ჩართული 100 საერთო ტევადობაზე ნაკლები მცურავი საშუალებების (მათ შორის ზომამცირე გემების) მოწმობის ფორმების, დიზაინის, აღწერილობის და დამცავი ნიშნების, მათი გაცემის და გამოყენების წესი.

Circular N4/FSI Familiarization with Georgia National Maritime Legislation

Circular Letter No.4504  World Maritime Day and Day of the Seafarer, 2022

Circular N5/MSD: Ports of Ukraine and Assistance to Ukrainian Seafarers

Circular N6/FSI Life-Saving Appliances and Equipment

Circular N7/FSI Exemption of Unmanned Non-Self-Propelled (UNSP) Barges From Certain Survey and Certification Requirements under the MARPOL Convention

Circular N 8/FSI:  საქართველოს დროშით მცურავი არაკონვენციური გემების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები 

Circular N9/FSI New Registration Service fees for Vessels registered under the Georgian Flag

Circular N10/FSI საქართველოს დროშით მცურავი არაკონვენციური გემების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები

Circular N11/FSI: ამერიკის შტატ დელავერის გემების რეგისტრაციის უწყების მიერ გაცემული მცურავი საშუალებების რეგისტრაციის მოწმობების შესახებ

Circular N12/FSIInternational Ship and Port Facility Security (ISPS) Code 

Circular N13/FSI: Commissioning Test of Ballast Water Management Systems Installed on Georgian Flagged Ships

Circular N14/FSI: Pre-Arrival Compliance Checklist

Circular Letter No.4564 World Maritime Day 2022

Circular N15/FSI: Fuel Oil Consumption Data Collection on Georgian Flagged Ships