2021 წელი

 

Circular N1/STCW  Order N01 of the Director of the Maritime Transport Agency of Georgia dated January 22 2021 on amending Order 05 of April 06, 2020 “On certain measures to be taken in the Georgian seafarers’ certification and training system in connection of the spread of the novel coronavirus COVID-19”.

Circular N2/MSD საზღვაო ბუქსირზიდვა ნავსადგურის ფარგლებს გარეთ

Circular N3/FSI  Intact Stability, Damage Stability and Strength of Vessels

Circular N4/FSI  Maritime Cyber Risk Management

Circular N5/FSI  “Technical Standards and Safety Rules for Yachts” (YACHT CODE)

Circular N6/FSI  Operating Requirements in the event of Loss of Anchor 

Circular N7/FSI  ჰიდრავლიკური გამოცდების სერვის პროვაიდერები საქართველოში

Circular N8/FSI Magnetic Compasses Adjustment

Circular N9/FSI  Principles of Watchkeeping

Circular N10/FSI Dispensation permit to seafarers employed on ships flying the Georgian flag

Circular N11/FSI Pilot Transfer Arrangements

Circular N12/FSI გემის განმასხვავებელი ნიშნები და მათი გემზე დატანის წესი

Circular N13/FSI : გემის სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საზღვაო იპოთეკის აღრიცხვის წესების დამტკიცების შესახებ დაკავშირებული მოთხოვნები

Circular N14/STCW On certain measures to be taken in the Georgian seafarers’ certification and training system in connection of the spread of the novel coronavirus COVID-19

Circular N4403 Illumination of the IMO building and other emblematic landmarks to mark World Maritime Day on 30 September 2021

Circular N15/FSI Plans and Procedures to Recover Persons from the Water

Circular N16/FSI Entering Enclosed Spaces - Safety Precautions

Circular N18/STCW  “On certain measures to be taken in the Georgian seafarers’ certification and training system in connection of the spread of the novel coronavirus COVID-19”.