2020 წელი

 

Circular N1/FSI  List of Publications to be placed on board ships flying the Georgia flag

Circular N2/FSI  Amendments to the Decree of the Government of Georgia N423 of December 31, 2013 On approval of the Technical

                            Regulation regarding Fishing and Protection of Fish Stock“

Circular N3/FSI Novel Coronavirus (COVID-2019) - Precautions to be taken to minimise risks to seafarers, passengers and others on board ships

Circular N4/FSI  FSI Targets for 2020-2021

Circular N5/FSI  Prohibition on the carriage of non-compliant fuel (IMO 2020)

Circular N6/MSD საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში შემომავალი გემების COVID-19 კორონავირუსთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რეკომენდაციები   -   Withdrawn by Circular N7/MSD

Circular N7/MSD Safety recommendations regarding Coronavirus - COVID-19 for the ships calling Georgian ports - Withdrawn by Circular N9/MSD

Circular N8/STCW  Extension of validity of STCW Certificates of Georgian Seafarers onboard Ships affected by 2019 Novel Coronavirus – COVID-19 - Withdrawn by Circular N18/STCW

Circular N9/MSD    Safety recommendations regarding Coronavirus - COVID-19 for the ships calling Georgian ports - Withdrawn by Circular N12/MSD

Circular N12/MSD     PRECAUTIONARY MEASURES TO MINIMISE RISK OF COMMUNITY SPREAD OF THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) IN GEORGIA - Withdrawn by Circular N15/MSD

Circular N13/MSD       საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 მარტის ბრძანება N01-120/ო სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონა ვირუსის (COVID19 ) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე 

Circular N14/FSI    Special arrangements set up by MTA for effectively render services during the COVID-19 pandemic 

Circular N15/MSD   PRECAUTIONARY MEASURES TO MINIMISE RISK OF COMMUNITY SPREAD OF THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) IN GEORGIA

Circular N16/FSI  Radio Message Accounting Procedures and Approved Accounting Authorities

 

Circular N17/FSI  Measures taken by Georgia regarding COVID-19 Pandemic

Circular N18/STCW  Certain measures to be taken in the Georgian seafarers’ certification and training system in connection of the spread of the novel coronavirus COVID-19 

Circular N19/FSI აღიარებული ორგანიზააციების ვალდებულებები, შიდა ნაოსნობაში ჩართული გემებისთვის კლასის მინიჭების, გადაცემის, შეცვლის, შეჩერების ან გაუქმებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება/გამოქვეყნება

Circular Letter No.4232/Add.4  Communication from the Government of Georgia 

Circular N20/FSI  Guidelines for Developing Operation and Maintenance Manuals for Lifeboat Systems

Circular N21/FSI Minimum Safe Manning Requirements for Ships Flying the Georgian Flag

Circular N22/FSI  საქართველოს დროშით მცურავ გემებზე ეკიპაჟის მინიმალური უსაფრთხო რაოდენობით დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

Circular N23/FSI საქართველოს დროშით მცურავი არაკონვენციური გემების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები

Circular N24/FSI  Guidelines for the use of Electronic Record Books under MARPOL for Ships Flying the Georgian Flag 

Circular N25/FSI მცურავი საშუალებების მშენებლობის პროცესთან დაკავშირებით

Circular N26/FSI Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS) Radio Logbooks

Circular N27/FSI  IMB PIRACY REPORTING CENTRE (IMB PRC)

Circular N28/FSI Flag State Inspection and Survey on behalf of MTA in the period of COVID-19 Pandemic

Circular Letter No.4326 - 2021 IMO Award for Exceptional Bravery at Sea

Circular N29/MSD - თევზმჭერი და თევზმზიდი გემების მოძრაობა საქართველოს ნავსადგურების მოძრაობის გამყოფ სისტემებში