მთავარი > > 2019 წელი
2019 წელი

Circular N1/FSI  TERMINATION OF REGISTRATION IN STATE SHIPS REGISTRY OF GEORGIA  Valid

Circular№3/FSI საქართველოს სახელმწიფო დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტები (2018 წლის 13 დეკემბრის ბრძანება №5)

Circular№5/FSI MINIMUM STANDARDS OF HEALTH AND SAFETY ON VESSELS SAILING UNDER THE FLAG OF GEORGIA

Circular N7/FSI THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 (BUNKER CONVENTION) Withdrawn by Circular N8/FSI

Circular N8/FSI THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE  Withdrawn by Circular№30/FSI 

Circular N9/FSI   Activation, Deactivation and Disposal of 406 MHZ Satellite Emergency Position-Indicating Radio Beacon (EPIRB)

Circular N10/FSI IMB PIRACY REPORTING CENTRE (IMB PRC)  -  Withdrawn by Circular№29/FSI.

 

Circular N11/FSI AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS (AIS)

Circular N12/FSI APPROVED GLOBAL POSITIONING SATELLITE SYSTEM (GPSS) EQUIPMENT

Circular N13/FSI FREQUENCY, IDENTIFICATION NUMBERS, TESTING AND DISPOSITION OF SATELLITE EPIRBs

Circular№14/FSI Frequency, Identification Numbers, Testing and Disposition of Satellite EPIRBs

Circular№15/FSI Approved Global Positioning Satellite System (GPSS) Equipment

Circular№16/FSI Recognition of Flag State Inspectors

Circular N17/FSI REQUIREMENTS FOR RECOGNIZING FLAG STATE INSPECTOR

Circular № 18/FSI  -   REPORTING REQUIREMENTS  FOR  GEORGIAN  FLAGGED  FISHING  VESSELS  ENGAGED  IN INTERNATIONAL NAVIGATION 

  • დანართი 1 The Additional requirements for fishing vessels engaged in international navigation flying under the Georgian flag

Circular№19/FSI IMO Guidelines on Fatigue

Circular№20/FSI Bridge Navigation Watch Alarm System

Circular№21/FSI New Regulations with regard to Ship registration in State Ships Registry of Georgia

Circular№22/STCW New Policy on Issuing Endorsement Attesting the Recognition of a Certificates for Seafarers

Serving on Ships Flying the Georgian Flag

Circular№23/MSD  Restriction of ships drifting in the territorial waters

Circular№24/MSD  ბათუმის საზღვაო აკვატორიაში სასეირნო მცურავი საშუალებების შესახებ

Circular№25/FSI  New registration service for vessels under the Georgian Flag

Circular№26/STCV  საზღვაო კულინარიის მომზადების პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების შერჩევისა და საზღვაო კულინარიის მომზადების პროგრამის აღიარების, ასევე გემის მზარეულისა და დამხმარე სამაგიდე მომსახურე პერსონალის სერტიფიცირების წესისა და პირობების შესახებ

Circular№27/FSI  PROCEDURES OF APPOINTMENT OF SHIP SURVEYORS IN TERMS OF MARITIME CODE OF GEORGIA 

Circular№28/FSI  SUBJECT:  Delegation of Authority 

Circular№29/FSI SUBJECT:   Transitional arrangements for the completion of the establishment of the Long - Range Identification and Tracking (LRIT) System

Circular№30/FSI SUBJECT: Approval of Insurance companies and clubs outside the International Group of P&I Associations and Issuance of certificates of insurance or other financial security

Circular№31/FSI Subject: Requirements  and application  of Automatic  Identification  System (AIS) on the fishing vessel engaged in international voyage

Circular№32/FSI Subject: New Requirements for Maintenance, Thorough Examination, Operational Testing, Overhaul and Repair of Lifeboats and Rescue Boats, Launching Appliances and Release Gear (MSC.402(96)) and Guidelines on Safety during Abandon Ship Drills Using Lifeboats (MSC.1/Circ.1578).

Circular№33/MSD  Subject: Precautions against the funnel smokes and sparks

Circular№34/MSD  Subject: Precautions against the funnel smokes and sparks