მთავარი > > შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი
შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი