მთავარი > დირექტორის მოადგილე
დირექტორის მოადგილე

 

   ივანე აბაშიძე

   დირექტორის მოადგილე

 

  დაბადების თარიღი

  1989 წელი 5 ნოემბერი

 

 

 

 


   iv.abashidze@mta.gov.ge  

   +99 5 422 27 49 25 (EXT. 3335)

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 04.2018 - დღემდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;
 • 01.2017 - დღემდე - მოწვეული ლექტორი, სსიპ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია'
 • 12.2016 - დღემდე - პროექტის ეროვნული კოორდინატორი, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია (IMO);
 • 12.2016 - 07.2017 - კონსულტანტი, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია (IMO);
 • 09.2014 – 04.2018 – სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი; 
 • 04.2015 – 01.2016სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მ/შ;
 • 2012–2014 - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი; 
 • 03.2011 – 01.2012 სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი;
 • 2011 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევიტთი სამსახურის სპეციალისტი;
 • 01.2007 03.2010  - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკისა და რესურსცენტრის მენეჯერი;  
 • 2008 - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისიურიდიული ფაკულტეტის გაზეთ „ახალგაზრდა იურისტის“ თანამშრომელი. 

განათლება

 • 2007-2012 - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი - ბაკალავრი;
 • 2013-2014 - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის IMO International Maritime Law Institute – LLM in International Maritime Law (Master of Laws in International Maritime Law) -  (with distinction).

ტრეინინგები, სემინარები, ფორუმები, იმიტირებული პროცესები და სასწავლო კურსები

 • 05.2017 International Maritime Organization - A national workshop on the implementation of IMO Model Course 4.05 on Energy Efficient Operation of Ships;International Maritime Organization,  “LPIR Development and Implementation of MARPOL Annex VI”
 • 09.2016- The International Labour Organization International Training Centre -Training of trainers and maritime inspectors in the application of the ILO Maritime Labour Convention, 2006;
 • 05.2016- International Maritime Organization - A global Train-the-Trainer course on energy efficiency;
 • 12.2015 - International Maritime Organization- national workshop under the Global Maritime Energy Efficiency Partnerships GloMEEP);
 • 07.2015 - Royal Navy - Black Sea Regional EEZ Course;
 • 06.2015 - IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) - internal Auditor TRACECA Maritime Safety and Security II;
 • 05.2013 - Ballast Water Managment: Compliance and Operational Use of BWM - European Bank for Reconstruction and Development; Globallast Partnership; International Maritime Organization, Royal Haskoning DHV;
 • 11.2011- International Maritime Organization national seminar on Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) Batumi, Georgia International Maritime Organization;
 • 05.2011 - Voluntary IMO Audit Scheme (VIMSAs Audit) – National Implementation Objectives, Batumi, Georgia, International Maritime Organization;
 • 07.2010 – Middle term training provided by European Commission in Cooperation with National Agency of Ministry of education of Romania through Youth in Action Program, Predeal, Brasov Region, Romania;
 • 05.2010 – 2nd part of Capacity Building Training for European Voluntary Service (EVS), Association for Rural Development and Euro House Network in Romania, Gorj Region, Musutesti, Romania;
 • 04.2010 – 1st part of Capacity Building Training for European Voluntary Service (EVS), Association for Rural Development and Euro House Network in Romania, Gorj Region, Musutesti;
 • 10.2009  – the European Law Students Association Georgia – Diploma First Place; Essay competition –Essay: “Justice as fairness”;
 • 05.2009 - GFSIS -ის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის სამართლებრივი პრობლემები საქართველოს სამოქალაქო სამართალში მონაწილე, თემა: ნივთობრივი ნაკლის ცნება ქართულ და გერმანულ სამართალში (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა) _ სერთიფიკატის მფლობელი;
 • 05.2009 - International Conference on “The Future of the WTO”; Howard International House; Taipey, Taiwan;
 • 05.2009 - the 7th ELSA MOOT COURT COMPETITION (EMC2) on WTO Law; Final Oral Round; Taipey, Taiwan. Certificate for participation;
 • 05.2009 - Best Written Submission In International Written Round in the 7th ELSA MOOT COURT COMPETITION (EMC2) on WTO Law; Taipey, Taiwan;
 • 05.2009 წლის 15.05 - GFSIS -ის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის სამართლებრივი პრობლემები ზოგად ადმინისტრაციულ სამართალში მონაწილე, თემა: ადმინისტრაციული ხელშეკრულება _ სერთიფიკატის მფლობელი;
 • 06.2008 - Training Seminar on Interanational and European Human Rights standards supported by the OSCE Mission in Georgia _ სერტიფიკატის მფლობელი;
 • 05.2008 - პროექტის ნაფიცი მსაჯული მონაწილე საქართველოს უზენაეს სასამართლოში; სტატუსი: ნაფიცი მსაჯული. სერთიფიკატის მფლობელი; 
 • 2008 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ჩატარებული საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიცირების პროგრამის გამარჯვებული _ სახელმწიფო მოხელის სტატუსი 2013 წლის 01.03-მდე; სერთიფიკატის მფლობელი;
 • 03.2008 – Training seminar on “Searching Westlaw International”; supported by Parliament of Georgia, Presented by Lituanian Scholars – Parliament of Georgia, Media center ;
 • 04.2008 - ამერიკის იურისტთა ასოციაციის _ ABA მიერ დაფინანასებულ პროექტი _ კვაზისასამართლო
 • 04.2008 რუსთავის საქალაქო სასამართლო _ ნაფიცი მსაჯული;
 • 04.2008 - UNA Georgia, Model International, შიდა საუნივერსიტეტო ეტაპის გამარჯვებული, კანადის დელეგატი, სერტიფიკატის მფლობელი;
 • 04.2008 - სტუდენტური კვაზი სასამართლო (სპც.გე) დებატების ტურნირის გამარჯვებული გუნდის _ VGN  კაპიტანი; სერტიფიკატის მფლობელი;
 • 07.2007 - American Corner Georgia; სემინარი თემაზე დებატების კულტურა (დებატე ცულტურე);                            
 • 08.2007 -  American Corner Georgiaსემინარი თემაზე ჭომენ ღიგჰტს (ქალთა როლი პოლიტიკაში);
 • 2005-2007 -  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული _ მოსწავლეთა რესპუბლიკური კონფერენციის ზედიზედ სამჯერ I ადგილის მფლობელი _ საერთაშორისო ურთიერთობათა სექტორში; I ხარისხის სერტიფიკატების მფლობელი;
 • 1999-2004 წწ. საპატიო სიგელები სანიმუშო სწავლისათვის.

სტატიები 

 • ლტოლვილთა დაცვა ერთიანი ევროპული თავშესაფრის პირობებში. შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა და ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალთან “Protection of Refugees in Terms of a Common European Asylum System. Compliance With International Human Rights and Refugee Law.”  საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი #2, გვ.59, 2010;
 • 14.10.2009 - “გაეროს 1982 წლის საზღვაო სამართლის შესახებ კონვენციის, გაეროს წესდების 51- მუხლით განმტკიცებული თავდაცვის უფლების და კაროლინის პრინციპების შედარება მოძიებადია ინტერნეტ მისამართზეhttp://tsulegal.blogspot.com/2010_10_01_archive.html ;
 • 2009 წლის 04.06 _ იურიდიული ჟურნალი: სტუდენტური კამათელი, სტატია: სამართალი და სამართლიანობა: საზოგადოების აზრი თუ კანონმდებლის ნება?!

 

საქმიანობა არასამთავრობო ორგანიზაციებში

 • 2008 წლის 01.05-დან სტუდენტური ორგანიზაცია სტუდენტები ადამიანის უფლებებისათვის დამფუძნებელი და წევრიwww.sau.ge;
 • 2008 წლის ოქტომბრიდან დღემდე _ ახალგაზრდული ორგანიზაცია სტუდენტური კვაზისასამართლოს ვიცეკანცლერი, დამატებითი ინფორმაცია საიტზეhttp://www.sqc.ge/mmartveloba.php;

 

სხვა მიღწევები

 • 2008 წლის 15.01-15.05 - .ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრთან არსებული ოპერის მოყვარულთა კლუბ ლატავრას მმართველის საბჭოს წევრი
 • 2008 წლის 01.10-დან - .ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრთან არსებული ოპერის მოყვარულთა კლუბ ლატავრას წევრი
 • 2008-2009  - პრეზიდენტის სტიპენდიანტი;

 

ენები

 • ინგლისური, რუსული, რუმინული.