მთავარი > დირექტორი
დირექტორი

 

     

 

 

თამარ იოსელიანი

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი  

 

დაბადების თარიღი

1988 წლის 24 ოქტომბერი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

t.ioseliani@mta.gov.ge  

+995 422 27 49 25


სამუშაო გამოცდილება


29.03.2018 - დღემდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი

08.12.2017 - დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიუმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი

03.01.2017 - დღემდე ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტო (EMSA) პროექტის (Black and Caspian Sea Project) საზღვაო უსაფრთხოება და უშიშროება - ეროვნული წარმომადგენელი

01.01.2017 - დღემდე საზღვაო სამართლის მიმართულებით ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია მოწვეული ლექტორი

09.11.2016 - 05.04.2018       ქალთა საერთაშორისო სანაოსნო და სავაჭრო ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობის (Women's International Shipping and Trading Association Georgia (WISTA Georgia) პრეზიდენტი

2014 – 2016                    ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) პროექტის - საზღვაო უსაფრთხოება და უშიშროება ეროვნული წარმომადგენელი

06.08.2012 - 28.03.2018       საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე

15.04.2011 - 05.08.2012 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

01.09.2010 - 14.04.2011 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი

01.01.2010 - 31.08.2010 შპს CMD DOMINGO Y LAZARO INGENIEROS-ის წარმომადგენლობა საქართველოში, მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში                                 

02.02.2009 - 31.12.2009 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობასთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის და სამართლებრივი საკითხების დეპარტამენტის სამართლებრივი ექსპერტიზის სამმართველოს კონსულტანტი

01.09.2008 - 01.02.2009 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის  იურისტი

11.09.2007 - 31.08.2008 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობასთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის და სამართლებრივი საკითხების დეპარტამენტის სტაჟიორი

 

განათლება


2015-2016 - Fellow  2015      Ocean  Governance (Building Global  Capacity in Ocean  Affairs and Law of the  Sea) The United Nations - The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme, United States, საზღვაო სამართალი (საზღვაო უსაფრთხოება და უშიშროება),

Human Resource Development and Advancement of the Legal  Order of the  World's Oceans

2005 – 2009                    ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU), სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, იურისტი, ბაკალავრი  


ტრეინინგები და სასწავლო კურსები


2019                                   საზღვაო ლიდერების რიგით მესამე მაღალი დონის პროგრამა, MPA აკადემიასინგაპურის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი, სინგაპურის თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში

2019                                   კრიზისული სიტუაციების კომუნიკაციის ვორქშოფი; სინგაპურის მედია აკადემია

2017                                   ISO 9001:2015 - ბათუმი, საქართველო

2014                                   YEOSU ACADEMY of the Law of the Sea - საზღვაო სამართალი; იეუსუ, კორეა

2013                                   ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), Glo Ballast Partnerships-ისა და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული საწვრთნელი კურსი: ბალასტური წყლის მართვა; ბათუმი, საქართველო

2012                                   ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), Glo Ballast Partnerships-ისა და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული საწვრთნელი კურსი: ბალასტური წყლის მართვა (Compliance and Operational Use of Ballast

    Water Management);  ბათუმი, საქართველო

2011                                   გემების შორ მანძილზე იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით (LRIT) საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული ეროვნული სემინარი; ბათუმი, საქართველო

2011                                   საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული რეგიონული სემინარი: Electronic Means for the Clearance of Ships and the Use of  the Single Window Concept“; ვარნა, ბულგარეთი

2011                                   IMO & EU Requirements Transposed to Georgian Legislation’ TRACECA- მიერ ორგანიზებული საწვრთნელი კურსი: STCW 2010 

2011               ბალასტური წყლის მართვასთან დაკავშირებით - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული ეროვნული და რეგიონული სემინარი; ბათუმი, საქართველო

2010                                   საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია. სამოქალაქო სამართლის ადვოკატის ლიცენზია  

2009                                   ლონდონი ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა (LSE), კომერციული სამართალი და მართვა; ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი

2008                                   ლონდონი ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა (LSE), კონკურენციის სამართალი და პოლიტიკა; ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი

2008                                   ლონდონი ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა (LSE), ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი

2007                                   ლონდონის ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა (LSE), კორპორაციული სამართალი და მართვა; (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი

2007                                   ლონდონის ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა (LSE), საერთაშორისო სამართალი, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი

2006                                   ბორმუთოს საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა (BBSI), საერთაშორისო სამართალი და ბიზნეს უნარ-ჩვევები; ბორმუთი, დიდი ბრიტანეთი

 

პროექტები


03.2016-09.2016            პროექტის ხელმძღვანელი, საქართველო საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი 2016 (GIMF2016)

01.2016-12.2016           პროექტის ხელმძღვანელისაქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის შექმნა და დანერგვა

09.2012-03.2013           პროექტის ხელმძღვანელიმეზღვაურთა დოკუმენტბრუნვის ახალი სისტემის შექმნა და ახალი სერტიფიკატები ბეჭდვა

 

ენები


ინგლისური, რუსული