მთავარი > 2014 წელი
2014 წელი

    I კვარტალი

    საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წლის I კვარტალი
    სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2014 წლის I კვარტალი

    II კვარტალი


    საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წლის II კვარტალი
    სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2014 წლის II კვარტალი

    III კვარტალი


    საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წლის III კვარტალი